13 października 2022

17 Celów ONZ- część 2

Czysta i dostępna energia Na celu jest zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii, zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych oraz przystępnych cenowo usług energetycznych.

 

Wzrost gospodarczy i godna praca To strategia zwiększenia wydajności gospodarczej poprzez wprowadzanie innowacji oraz modernizację produkcji. Kolejne cele to stworzenie miejsc pracy o godnych warunkach dla wszystkich.

 

Mniej nierówności Aby rozwijać się w sposób zrównoważony, należy pomóc w rozwoju najbiedniejszym częściom populacji, stworzyć odpowiednie miejsca zatrudnienia i dążyć do zwiększenia przez nie dochodu.

 

Zrównoważone miasta i społeczności Odnosi się to przede wszystkim do udostępnienia bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich, również najmniej zamożnych warstw społecznych. To samo dotyczy transportu publicznego i ogólnie dostępnych przestrzeni zielonych.

 

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja Wraz z podpisaniem deklaracji podjęta została decyzja o wdrożeniu dziesięcioletnich planów zrównoważenia konsumpcji i produkcji. W myśli przewodniej jest ograniczenie marnowania żywności oraz strat żywnościowych .

 

Działania w dziedzinie klimatu To szereg działań mających przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz zwiększyć odporność na katastrofy naturalne. Angażowanie w nie może się odbywać poprzez wprowadzenie odpowiedniej polityki i strategii do firm i organizacji, podnoszenie wiedzy i świadomości w dziedzinie ekologii.

 

Życie pod wodą Jest to postanowienie o odbudowie środowisk wodnych w każdej postaci, zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń oceanów i objęciu minimum 10 proc. wybrzeży i obszarów morskich ochroną.

 

Życie na lądzie Analogicznie cel ten skupia się na zrównoważonym użytkowaniu lądowych i śródlądowych ekosystemów. Deklaruje wdrożenie działań mających zwalczać procesy pustynnienia oraz degradacji ziemi.

 

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Stanowi grupę inicjatyw dążących do ładu społecznego, panowania rządów prawa i powszechnego dostępu do sprawiedliwości. To zwalczanie wszelkich form przemocy, nadużyć, terroryzmu oraz dyskryminacji.

 

Partnerstwa na rzecz celów To zbiór postanowień mających zapewnić wspólny rozwój wszystkich państw. Między innymi obowiązek państw rozwiniętych do wsparcia krajów rozwijających się oraz słabo rozwiniętych, a także transfer wiedzy i technologii, rozwój handlu i bezpieczne inwestycje. 

Wspólnota Wielopokoleniowa 

(Community Of Multi-Generations)

ADRES  - ADDRESS

Kopernika Str. 14

40-014 Katowice POLAND

mob.: +48 720 120 720

fundacja(@)wielopokoleniowa.pl

KONTAKT

Wiadomość - Message
WYŚLIJ - SEND IT
WYŚLIJ - SEND IT
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona www stworzona w ramach Projektu DOUGHNUT ECONOMICS LAB (DEL) Erasmus+

 PL01-KA210-ADU-000030087

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.